094 663 6684

CGV Cinema – CJ Group

Công ty Thế sơn là đơn vị cung cấp hệ thống phòng cháy tự động Hochiki cho chuỗi rạp chiếu phim CGV. Sau khi cung cấp, chúng tôi thực hiện công tác lập trình hoàn thiện và chuyển giao cho Quản lý cụm rạp nhằm đảm bảo công tác vận hành và bảo trì bảo dưỡng liên tục, qua đó đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *