094 663 6684

Nhà máy Syngenta – Đồng Nai

Ngày 26-12-2014, Công ty Thế sơn đã kỹ hợp đồng cung cấp, cải tạo và sửa chữa hệ thống báo cháy EST cho Nhà máy Syngenta – Đồng Nai cải tạo hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà máy và chỉnh sửa các lỗi thiết bị không hoạt động. Sau khi hoàn thảnh, Công ty Thế sơn đã chuyển giao công nghệ cho nhà máy để cán bộ kỹ thuật có thể vận hành và bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho Nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *